Geduld


We moeten geduld hebben, maar we hebben vertrouwen! Jacqueline Koopman namens Mitsubishi Motors Nederland over de Mitsubishi Motors NK Surftour.