Algemene voorwaarden & wedstrijdregels


De organisatie zal de veiligheid van haar deelnemers proberen te garanderen door het geven van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. Aangezien elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal en gedrag vragen wij u onderstaande goed door te lezen alvorens u in te schrijven voor de NK Surftour

1. Algemene voorwaarden

 • 1.1 De deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen deelnemen op verantwoordelijkheid van zijn of haar ouders/ verzorgers . (Toestemmingsformulier aan te vragen via info@exventure.nl; getekend inleveren bij registratie)
 • 1.2 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video ed. voor promotionele doeleinde van de organisatie, zijnde Dutch Extreme, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • 1.3 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand die op een beveiligde server staat. Door deel te nemen aan het evenement verleent de deelnemer, mits bij inschrijven anders aangegeven, toestemming aan de organisatie tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers.

1.4 De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord, mits bij inschrijving anders aangegeven, tot openbaarmaking van zijn naam in startlijsten en wedstrijdresultaten als in publicaties op internet, dagbladen en tijdschriften.

2. Verklaring deelnemer

Door in te schrijven voor de NK Surftour verklaart de deelnemer het volgende:

 • 2.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname  geheel op eigen risico is.
 • 2.2 De deelnemer zal milieu en natuur respecteren, eigen afval wordt dus meegenomen
 • 2.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • 2.4 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • 2.5 De deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert.

3 Aansprakelijkheid van de organisatie

 • 3.1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële  schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers of hun supporters.
 • 3.2 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht aangepast of afgelast moet worden.

4 Deelname annuleren

 • 4.1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratie kosten terug gestort.
 • 4.2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. Wel kan de inschrijving worden overgedragen. Dit in overleg met de organisatie
 • 4.3 Als de wedstrijd door de organisatie uit overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. In geval van annulering door geldende corona maatregelingen wordt 75% van het inschrijfgeld teruggestort.

5 Wedstrijdregels

de wedstrijdregels.